صفحه اصلی

 
 
 
 
 

درباره ما

سایت درس اخلاق سایتی است که به منظور کمک به مربیان و متربیان کلاسهای درس اخلاق بهایی، جهت تحقق و پیشبرد اهداف این کلاسها طراحی شده است. پس طبیعی است که مخاطب این سایت در وهله اول مربیان و متربیان عزیز این کلاسها باشد.
ما در نظر داریم تمام منابع لازم را برای استفاده شما مربیان و متربیان عزیز ، از طریق این سایت در اختیار شما قرار دهیم.
همچنین برای تکمیل و بهبود کارایی سایت و انطباق بیشتر با اهداف آن، ما مشتاقانه طالبیم تا از نظرات و پیشنهادات کاربران محترم سایت بهره مند شویم تا بدین وسیله در مسیر رشد و تعالی قرار گیریم و امیدواریم که این سایت بتواند بستری و فضایی برای مشورت و تعامل در این راستا باشد.