صفحه اصلی

 
 
 
 
 

امّهات بايد طفلان خردسال را مانند نهالها که باغبان مي‌پرورد پرورش دهند شب و روز بکوشند که در اطفال ايمان و ايقان و خشيت رحمن و محبّت دلبر آفاق و فضائل اخلاق و حُسن صفات تأسّس يابد
— حضرت عبدالبهاء